HİZMETLER

Rohs Testleri

Tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımı ile ilgili gittikçe artan mevzuatlar, imalatçılara, perakendecilere ve tedarikçilere ürünlerinin uygunluğunu ispatlama sorumluluğu yükler. SGS'den üçüncü parti RoHS testleri, ilgili AB RoHS direktifine uygunluğu temin eder. 
Tüm yeni ürünler, kurşun (Pb), civa (Hg), kadmiyum (Cd), heksavalent krom (Cr), polibromine bifenil (PBB) ve polibromine difenil eter (PBDE) dahil olmak üzere, kısıtlanmış tehlikeli maddelerin miktarı açısından izlenmelidir. 
Sizin yükümlülüğünüz bu maddelerin ağırlığa veya homojen malzemedeki miktarına göre 0.1% veya 1,000ppm (kadmiyum hariç, kadmiyumun sınırı 0.01% veya 100ppm'dir) olan RoHS sınırlarını aşmamasını temin etmektir. 

« Tüm Hizmetler

TEST HİZMETLERİ

EGERYA HABERLER

< >