HİZMETLER

EMC

EMC (ElectroMagnetic Compatibility), cihaz veya sistemlerin karşılıklı olarak yaydıkları elektromanyetik etkiye dayanma özelliğidir. Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, elektrikli veya elektronik cihazların, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazların fonksiyonlarının veya performanslarının etkilememesini ve bununla birlikte herhangi bir elektrikli cihazın, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik gürültü veya darbelerden etkilenmemesini amaçlar.  Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar bu unsurlara uyumlu olmak zorundadır. 
Teknolojinin gelişimi sonucunda, elektrikli ve elektronik cihaz veya sistem tasarımında elektromanyetik uyumluluk, diğer geleneksel tasarım kriterleri kadar önemli bir tasarım kriteri haline gelmiştir.

1996 yılından itibaren EMC standartları elektrikli ve elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu yüzden ürünlerini satmak isteyen üreticilerin çeşitli testlerden geçen cihazlarına "CE" işaretini koymaları gerekmektedir. Avrupa Birliği 2004/108/EC nolu EMC Direktifi ve harmonize ürün standartları; direktif kapsamına giren ürünlerin gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır.  


 

« Tüm Hizmetler

TEST HİZMETLERİ

EGERYA HABERLER

< >